Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đại Lâm

Lạng Giang, Bắc Giang
3836007
c2dailamlg.bacgiang@moet.edu.vn